Müze Kiti Projesi

PROJENİN KAPSAMI

Müze Kiti Projesi, Eğitim Kitleri çatı projesinin ilk ayağıdır. Proje birinci yılında, İstanbul’da bulunan devlet ve özel müzeleri merkezine alır. Türk sanatı ve sanatçılarının ve Anadolu medeniyetlerine ait eski ve güncel eserlerin bilinirliliğini artırarak yeni neslin kültürel mirasımıza olan bakışını ve yaklaşımını geliştirmeyi hedefler. Bu proje Türkiye’de sanatı anlama, sevme ve dolayısıyla koruma ve çoğaltma kültürünün yerleşmesi için bir adım atılması gerektiği düşünülerek ortaya konmuştur. Bu projenin, çocuklar ve sanat arasında bir köprü vazifesi görmesi planlanmaktadır. Bu nedenle müzeler, okullar ve öğretmenler proje için merkezi role sahiptirler. Projenin süresi Türkiye'nin geneline yayılmak üzere 5 yıl olarak öngörülmüştür.