Müze Kiti Projesi

PROJENİN KAPSAMI

Müze Kiti Projesi, Eğitim Kitleri çatı projesinin ilk ayağıdır.  Proje, Türk sanatı ve sanatçılarının ve Anadolu medeniyetlerine ait eski ve güncel eserlerin bilinirliliğini artırarak yeni neslin kültürel mirasımıza olan bakışını ve yaklaşımını geliştirmeyi hedefler. Bu proje Türkiye’de sanatı anlama, sevme ve dolayısıyla koruma ve çoğaltma kültürünün yerleşmesi için bir adım atılması gerektiği düşünülerek ortaya konmuştur. Bu projenin, çocuklar ve sanat arasında bir köprü vazifesi görmesi planlanmaktadır. Bu nedenle müzeler, okullar ve öğretmenler proje için merkezi role sahiptirler. 2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Pera Müzesi, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Şanlıurfa'da Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi olmak üzere dört müzeyi ele alan projenin 2021 yılı itibariyle tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter