KOMET KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ NELER YAPAR?

Öğretmenler, öğrenciler, aileler, yetişkinler, yerli ve yabancı turistlere yönelik kapsamlı müze deneyimleri tasarlar.

Her yaş grubuna özel olarak yapılandırılmış müze eğitim paketleri oluşturur ve uygulama eğitimi verir.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik ziyaretçi odaklı interaktif sergiler tasarlar.

Sergiler için içerik tasarımı, endüstriyel ve mimari tasarım süreçleri yaratır.

Büyük ve küçük ölçekli gezici sergiler tasarlar.

Her yaş grubuna yönelik sergilere paralel eğitim atölyeleri tasarlar ve gerçekleştirir.

Kalıcı ve süreli sergilere paralel rehberli tur ve eğitmen eğitimleri programlar.

Sanat ve kültürel alanlardaki basılı ve dijital mecralarda yayımlanan içerikleri düzenler, dil, anlatım ve içerik yönünden düzelterek yayıma hazır hale getirir.