Müze Deneyimi Sonrası 2. Ders Etkinliği

Tuzluk Oyunu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile gerçekleştirilen Müze Kiti Projesi'nin ilk adımı olan Topkapı Sarayı Müze Kiti, kültürel miras, Osmanlı tarihi, Osmanlı maddi tarihi, Osmanlı sanat ve zanaati, Osmanlı mimarisi, Osmanlı saray yapısı ve kültürü ve de müze eğitimi konularını kapsayarak tasarlanmaktadır. 

 

Öğrencilerin kültürel mirasa duyarlılık, tarihi değer ve estetik algısı, araştırma, zaman ve kronolojiyi algılama ve kanıt kullanma becerileri edinmelerini amaçlayan Topkapı Sarayı Müze Kiti İstanbul’da 36 semtte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 156 okulda, 22 farklı branştan 500 öğretmen ve 10.039 öğrenciye ulaştı.

 

Kitler dağıtılmadan önce 500 öğretmene 6 saatlik teorik ve uygulamalı, kite özel müze eğitimi verildi.