Ocak 2018'den bu yana geliştirmekte olduğumuz "Müze Kiti Projesi" Haziran 2018 itibariyle, kullanıcıları olan öğretmenler ile farklı platformlarda buluşmaya başladı. Müze deneyimini sınıfta başlanan, müzede devam eden ve yine sınıfta sonlanıp yaşam boyu öğrenmeye dönüştüren projemizin pilot uygulamaları ve eğitmen eğitimleri devam ediyor.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenler için Müze Eğitimi" programı tüm Türkiye genelinden gelen 250 öğretmenin katılımı ile gerçekleşti.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenler için Müze Eğitimi" programının pilot uygulaması Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Ankaralı öğretmenler ile gerçekleşti. Eğitimde Ankara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerinin yanısıra alan uzmanları olarak biz de görev aldık. 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenler için Müze Eğitimi" çalıştayında değerli akademisyenler ile birlikte bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

ÖRAV'ın yarıyıl atölyelerinin bir parçası olarak "Başka bir Müze Deneyimi Mümkün" başlığında bir atölye gerçekleştirdik. Atölyemizde, sınıf öğretmenleri ve görsel sanatlar öğretmenleri başta olmak üzere, farklı branşlardan gelen öğretmenlerimizle "Müze Kiti Projesi"nin bir uygulamasını gerçekleştirdik. 

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ozana Ural'ın davetiyle, Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğretmen adaylarına projemizden bahsettik. Projemizin ana aktörleri olan öğretmenlerimizin projemize gösterdikleri ilgi ve heyecan mutluluk vericiydi. 

F: Atölye'de gerçekleşen atölyede Adana'da bulunan eğitimciler ile "Müze Kiti Projesi"'ni paylaştık. Elçilerimiz sadece İstanbul'da değil, tüm şehirlerde her gün artıyor. 

İstanbul Ortaokulu'nun 5. Sınıf Öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz pilot uygulama, müze deneyiminin sınıfta öğretmenlerin rehberliğinde başlamasının etkilerini gözler önüne serdi. 

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı'nda yaptığımız sunum ile öğretmenlerimizin Müze Kiti ile ilgili görüşlerini aldığımız buluşmadan hepimiz umut dolu ayrıldık.

Kültür için Alan Projesi kapsamında, Gaziantep, Diyarbakır ve İzmir'den gelen katılımcılar ile "Müze Kiti Projesi" paylaşıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde nelerin yapılabileceği üzerine tartışıldı. 

Eğitimci Paul Collard'ın liderliğinde gerçekleşen "Europe in Perspective" eğitiminde "Müze Kiti Projesi" Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden gelen, müzeci, sanatçı ve öğretmen ile paylaşıldı.